WWW.AllDonbass.com: Каталог ВЕСЬ ДОНБАСС. Сайты Донецка и Донбасса по категориям.


Каталог | Добавить ссылку | All.Donetsk.Ua | F.A.Q.

Пользовательского поиска

 Весь Донбасс - Каталог веб сайтов Донецка, Донбасса. » Администрация » Фонды

Сортировать по: Популярности | Названию | Оценке администратора

  1. Христианство, Дух и свобода в Украине (0/705) / 0
    Портал Christianstvo.Org.Ua. Практическое христианство в условиях современной жизни - свобода, спасение, святость, Буква, нравственность в Украине. [x]
    http://www.christianstvo.org.ua/

  2. Державний фонд спияння молодiжному житловому будiвництву (0/700) / 0
    Робота над програмою забезпечення молодЖ житлом розпочалася ще в 1992 роцЖ. 'З реалЖзацЖю взяла на себе АсоцЖацЖя молодЖжних житлових комплексЖв УкраЗни, яка створила Фонд сприяння молодЖжному житловому будЖвництву. Протягом 2001-2003 рокЖв поряд Жз вдосконаленням уже Жснуючого механЖзму пЖльгового кредитування Фондом розроблено механЖзм вЖдшкодування частини вЖдсоткЖв за кредитами, що надаються комерцЖйними банками молодим сЖм- ''та одиноким молодим громадянам на будЖвництво (реконструкцЖю) Ж придбання житла, що знайшов своД вЖдображення в постановЖ КабЖнету МЖнЖстрЖв УкраЗни вЖд 04.06.2003р. ґ'853 - '''затвердження порядку частковоЗ компенсацЖЗ вЖдсотковоЗ ставки кредитЖв комерцЖйних банкЖв молодим сЖм- ''та одиноким молодим громадянам на будЖвництво (реконструкцЖю) Ж придбання житла.- На даний час Фондом ведеться активна спЖвпраця з комерцЖйними банками щодо впровадження вище згаданого проекту. Вже Д першЖ результати - близько сотнЖ виданих кредитЖв Жз частковою компенсацЖДю. Фонд видаД кредити на будЖвництво та придбання житла в мЖстах та населених пунктах сЖльського типу. БудЖвництво ведеться як багатоповерхових житлових будинкЖв так Ж ЖндивЖдуальних. Поширення роботи регЖональних вЖддЖлень Фонду на невеликЖ мЖста, селища та села - це не тЖльки один Жз програмних заходЖв, а ще Ж комплексне вирЖшення низки питань пЖдвищення ефективностЖ використання кредитних коштЖв (менша вартЖсть житла, залучення коштЖв мЖсцевих бюджетЖв та матерЖальних активЖв на кредитування). [x]
    http://www.molod-kredit.gov.ua/

Ссылок в категории: 2


Каталог | Добавить ссылку | All.Donetsk.Ua | F.A.Q.
UA portal